Selasa, Ogos 07, 2007

JADILAH DIRI SENDIRI

"Dan bagi tiap-tiap umat ada qiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan..." - Al Baqarah 148

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikansebhagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa darjat..." - Al An'am 165

"...Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing..." - Al Baqarah 60

Setiap manusia mempunyai kelebihan, potensi dan bakat masing-masing. Salah satu keagungan RasulAllah SAW adalah kemampuannya untuk menempatkan setiap sahabatnya sesuai dengan kemampuan, bakat dan potensi mereka masing-masing. Ali misalnya ditugaskan dalam bidang kehakiman, Mu'adz dalam bidang ilmu pengetahuan, Ubay dalam bidang Al Quran, Zaid dalambidang faraid, Khalid bin Walid dalam bidang jihad, Hassan dalam bidang sastera dan Qais bin Tsabit dalam bidang khithabah.

Meletakkan sesuatu yang basah di atas pedang
akan berbahaya
sebagaimana bahayanya pedang diletakkan di atas
sesuatu yang basah

Menyatu serta hanyut dalam keperibadian orang lain pada hakikatnya adalah bunuh diri, manakala memakai baju keperibadian orang lain adalah sebuah pembunuhan yang terancang.

Di antara salah satu tanda kebesaran Allah 'Azza wa Jalla adalah perbezaan sifat yang ada pada manusia dan perwatakan yang mereka miliki serta perbezaan bahasa dan warna kulit mereka. Abu Bakar dengan kelembutan dan wataknya yang pengasih telah memberikan manfaat bagi umat dan agama. Umar dengan sikapnya yang keras dan tegas telah membangkitkan Islam dan para pemeluknya.

Dengan kata lain, menerima dengan penuh kerelaan setiap anugerah dan pemberian Allah yang ada pada diri anda. Oleh sebab itu, kembangkanlah, tumbuhkanlah dan dapatkanlah manfaat darinya.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." - Al Baqarah 286

Taqlid buta dan terlalu mudah melebur diri ke dalam keperibadian orang lain merupakan penguburan hidup-hidup terhadap bakat yang Allah berikan, membunuh keinginan dan penghancuran sitematik terhadap syakhsiah penciptaan manusia sendiri.

Tiada ulasan: